Palvelut

Maanrakennustyöt luotettavasti

Maanrakennus. Perustus- ja pohjarakentaminen, niin teollisuustonteille kuin pienrakentamiseen. Teemme myös salaojitukset sekä massanvaihdot sekä tarvittaessa puuston poisto. Meillä on vuosikymmenten kokemus metsäteiden rakentamisesta.

Mursketoimitukset. Toimitamme kalliomursketta, isot ja pienemmät määrät tarpeesi mukaan.

Märkien alustojen maanrakennustyöt. Turvemaiden kunnostus- ja valmistelutyöt. Toteutamme myös kosteikoiden rakentamiset sekä soiden ennallistamiset pitkällä kokemuksella.

Maanparannusaineiden levitys. Kalkin, tuhkan yms. peltolevitys.

Koneiden kuljetukset  puoliperävaunulavetilla.